" /> Medium (62 pcs) – Gonoe Sushi Japanese Resturant

Medium (62 pcs)

Medium (62 pcs)

89.95

6 pcs California Roll, 6 pcs Spicy Salmon Roll, 6 pcs Salmon & Avocado Roll, 6 pcs Avocado Roll, 6 pcs Yam Roll, 8 pcs Crunch Roll, 8 pcs Dynamite Explosion (Salmon), 8 pcs Green Dragon Roll, 8 pcs Black Dragon Roll